Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátum Partner Jelleg Rövid leírás
2017 NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt engedélyeztetési és kiviteli tervezési feladatainak elkészítése keretében VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat elkészítése.
2017 NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. Natura 2000 hatásbecslés „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt engedélyeztetési és kiviteli tervezési feladatainak elkészítése keretében Natura 2000 hatásviszgálat elkészítése.
2017 NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. Környezeti Hatástanulmány „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt engedélyeztetési és kiviteli tervezési feladatainak elkészítése keretében Környezeti Hatásvizsgálat elkészítése.
2017 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szakértői anyag „Strengthening of cross-border safety by joint activities aimed at flood and inland water prevention in the interfluves of Tisza-Tur rivers (Batar system) c. pályázat keretében végzett rekonstrukciós kotrási munkákra és az üzemi út építésére vonatkozó természetvédelmi szakértői anyag elkészítése.
2017 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szakértői anyag „Strengthening of cross-border safety by joint activities aimed at flood and inland water prevention in the interfluves of Tisza-Tur rivers (Batar system) c. pályázat részeként megépíteni kívánt vízjogi létesítési engedély köteles műtárgyak (4 db) építéséhez kapcsolódó szakértői anyag elkészítése.
2017 VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Az Ikva patakon létesített szennyvíztisztító telep üzemeltetésével kapcsolatos követő monitoring program végrehajtása.
2017 Kótaj Község Önkormányzata Szakértői anyag A Kótaj 098/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó természetvédelmi állapotfelmérési dokumentáció elkészítése.
2017 VITAQUA Közműtervező Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat „A Bezerédi Duna-ág rehabilitációja” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú projekthez kapcsolódó VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elkészítése.
2017 VITAQUA Közműtervező Kft. Natura 2000 hatásbecslés „A Bezerédi Duna-ág rehabilitációja” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú projekthez kapcsolódó Natura 2000 Hatásbecslés elkészítése.
2017 VITAQUA Közműtervező Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A Bezerédi Duna-ág rehabilitációja” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú projekthez kapcsolódó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése.
2017 VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat „A DE Zrt. kibocsátott hűtővíz hőmérsékleti határérték és az ellenőrző mérési eljárás felülvizsgálata” projekt keretében, vízi makroszkópikus gerinctelenek és halak vizsgálata.
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Hortobágy (HUHN20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítésében való részvétel
2017 VIZITERV Consult Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című projekt beavatkozásaihoz kötődően VKI 4.7 teszt készítése.
2017 VIZITERV Consult Kft. Natura 2000 hatásbecslés „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című projekt beavatkozásaihoz kötődően Natura 2000 hatásbecslés készítése.
2017 VIZITERV Consult Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című projekt beavatkozásaihoz kötődően Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készítése.
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Bihari-legelő (HUHN20101) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Gúti-erdő (HUHN20032) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Jánki-erdő (HUHN20056) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Csohos-tó (HUHN20028) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Kőrises-Jónás-rész (HUHN20025) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Bánki-erdő (HUHN20019) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Kecskeri-puszta és környéke (HUHN20145) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Csaholc-Garbolc (HUHN20054) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Vámosatya-Csaroda (HUHN20047) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése
2017 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek (HUHN20033) Natura 2000 fenntartási terve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu