Ugrás a tartalomra

Adatbázis szolgáltatás

A vállalkozás első nagy projektje (ECOSURV) keretében megkezdte egy biotikai adatbázis fejlesztését. Ennek alapjait már évekkel korábban, még a vállalkozás megalakulása előtt megalkották a Kft. alapítói és a velük együtt dolgozó informatikusok, de a sok próbálkozást követően ekkor, 2005-ben öltött konkrét formát. Az adatbázist, a korábbi meghiúsult próbálkozásoknak emléket állítva, FÖNIX 1.0 névvel illeték megalkotói.

Kezdetben csak a VKI keretében felmérni szükséges, illetve a cégalapítók kompetenciájába tartozó, vízi makroszkópikus gerinctelenekre vonatkozó fejlesztések történtek, elsősorban a biotikus adatok tárolására vonatkozóan. Az évek alatt azonban a rendszer folyamatosan fejlesztve alkalmassá vált a vízi makroszkópikus gerinctelen adatok mellett modern halas adatok, valamint archív, publikált biotikai adatok tárolására, illetőleg bizonyos ökológiai állapotértékelő rendszerek számítási módjainak beépítését követően, azok számítására is.

Az adatbázisban történő adatkezelés és az exportfunkciók lehetővé teszik, hogy a vállalkozás készítette szakmai anyagokban, hatásbecslésekben hivatkozott biotikai adatok, valamint statisztikai elemzéseiben használt adatmátrixok és a részben ezeken alapuló ökológiai állapotértékelések, illetve az állományok egyedsűrűségének becslésére használt adatok mindig egzaktak legyenek.
Az adatbázis kimenete – térbeni lekérdezhetősége következtében – kifejezetten alkalmas beavatkozási területekre (poligon, line, multiline), hatásterületekként értelmezhető pufferterületekre (poligon) vonatkozó – metszetképzésen alapuló, gyors és dinamikus – lekérdezésre. A projekthez kötött adatkezelés pedig lehetőséget biztosít több éves projektek egységes kezelésére is.

Az adatbázisban tárolt adataink geo-referáltak, a mintavételi lokalitások pontossága 10 méter. Az archív adatoknak köszönhetően, az adatállomány időben egészen a 1970-es évekig nyúlik vissza, de az adatok zöme ún. modern, 2005 utáni adat.
Az adatok 50 %-a mennyiségi gyűjtés (általában területegységre vonatkoztatható, ind/m²-ben megadott adat), 50 %-a pedig faunisztikai, prezencia/abszencia típusú adat.

A FŐNIX adatbázisban tárolt adatok főbb mutatói:

 •     Mintavételi napok száma: 2.970 nap
   
 •     Felmérések száma: 12.610 db
   
 •     Független mintavételi lokalitások száma: 7.570 db
   
 •     Független vízi makroszkópikus gerinctelen adatok száma: 106.660 db
   
 •     Független hal adatok száma: 25.830 db

 

A szivárványos ökle [Rhodeus amarus (Bloch, 1782)] előfordulási adatai pontszerűen megjelenítve A FŐNIX adatbázisban tárolt mintavételi egységek térbeni lefedettsége ETRS hálótérképen ábrázolva A közönséges víziskorpió (Nepa cinerea Linnaeus, 1758) előfordulási adatai pontszerűen megjelenítve

 

Az adatbázis középtávú fejlesztési céljai:

 •     az adatbázisban tárolt adatok térbeni kiterjedését Kárpát-medencei léptékre növelni
   
 •     georeferált adattárolás – jelenlegi rendszerrel kompatibilis – fejlesztése az erdélyi, felvidéki és kárpátaljai gyűjtéseinkre vonatkozóan
   
 •     a törzsadattárakban a természetvédelmi értékességen túlmenően, minél több autökológia információ rögzítése
   
 •     bonyolultabb, és külföldön is használt ökológiai állapot-értékelő indexek beépítése a rendszerbe
   
 •     import-, és exportfunkciók felhasználóbarát fejlesztése
   
 •     webes implementáció

 

A BioAqua Pro Kft. adatbázis szolgáltatásra vonatkozó tevékenységei:

 •     biotikai adatbázis tervezés és fejlesztés
   
 •     recens- és archív biotikai adatrögzítés, adat validáció és adattárolás
   
 •     biotikai adatkezelés és adatszolgáltatás
   
 •     vízi makroszkópikus gerinctelen és hal biotikai adatokra vonatkozó, rövid-, és középtávú trendelemzések
   
 •     mennyiségi mintavételezési technikával gyűjtött biotikai adatokra vonatkozó állománynagyság becslés

 

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu