Ugrás a tartalomra

A BioAqua Pro Kft.

A BIOAQUA PRO KFT. 2004-BEN ALAKULT, 100%-OS HAZAI TULAJDONBAN LÉVŐ KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ CÉG.

A cég alapítása a Víz Keretirányelv elvárásaihoz igazodó országos léptékű biológiai monitorozási feladat elvégzéséhez köthető. A cégalapítók célja az volt, hogy a Kft. munkájával hiányterületet fedjen le Magyarországon a környezetvédelmi szolgáltatásban a professzionális biológiai monitorozási és ökológiai állapotfelmérési tevékenység, valamint az ezekre épülő hatástanulmányok készítése terén, s hozzájáruljon a környezeti és természeti értékek feltárásához, azok tudományos szempontokat is kielégítő vizsgálatához, az élőhelyek ökológiai állapotának megismeréséhez és a természetes, ill. az emberi tevékenység okozta állapotváltozások nyomon követéséhez.

Az elmúlt 10 évben a Kft. több mint 150 céggel folytatott munkakapcsolatán keresztül tevékenységét kiterjesztette Natura 2000 területeken megvalósuló beruházások hatásbecslésére, környezeti hatásvizsgálatok, előzetes vizsgálati dokumentációk, környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk, ill. egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációk készítésére is. A Kft. alapítása óta több mint 500 projektet zárt sikerrel. Közülük talán legjelentősebbek azok a határon átnyúló vagy Magyarországon megvalósuló országos léptékű feltáró és monitorozó munkák, melyek lehetővé tették, hogy a Kft. folyamatosan bővüljön, s megvalósítsa azokat a technológiai és személyi fejlesztéseket, melyek a mai piaci pozícióját meghatározzák.

A BioAqua Pro Kft. alkalmazottai a hidrobiológia, a vízi ökológia, a botanika, a herpetológia és az ornitológia szakterületén jártasak, emellett 15-20 éves tapasztalattal rendelkeznek a hazai környezet- és természetvédelmet, biomonitorozást érintő gyakorlati és elméleti kérdésekben. A Kft. 2010-ben MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz.
A BioAqua Pro Kft.-ben foglalkoztatottak száma fokozatosan bővült, és 2010-re elérte a 10 főt. 2010 óta a cég átlagos statisztikai létszáma 10 és 12 fő között változik. Az alkalmazottak mellett a Kft. munkájában számos külső szakértő vesz részt megbízási szerződés keretében.

 

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS • PROFESSZIONÁLIS BIOLÓGIAI MONITOROZÁS
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS • HATÁSTANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE

 

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu