Ugrás a tartalomra

Környezetvédelmi szolgáltatás

A BioAqua Pro Kft.-nek alapításától kezdődően kulcsfontosságú tevékenysége az előzetes vizsgálati, környezetvédelmi hatásvizsgálati, környezetvédelmi felülvizsgálati, vízjogi létesítési engedélyezési eljárások sikeres lefolytatásához szükséges dokumentációk élővilág-védelmi és természetvédelmi fejezeteinek elkészítése. Natura 2000 terület érintettsége esetén pedig a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletében megfogalmazott tartalmi követelményeknek megfelelő különálló Natura 2000 hatásbecslési dokumentációk elkészítése, illetve az ezekhez kapcsolódó természetvédelmi kezelői, ill. hatósági egyeztetések lefolytatása.

Cégünk elkötelezett a környezetvédelem mellett. Meggyőződésünk, hogy a társadalom, a döntéshozó környezetvédelmi hatóság, a szakhatóságok, valamint a környezethasználók érdeke is azt kívánja, hogy egységes, a tartalmi követelményeknek megfelelő, magas szakmai színvonalú hatástanulmányok és tervek kerüljenek benyújtásra a környezetvédelmi hatósághoz. Álláspontunk szerint ez az alapja annak, hogy olyan megalapozott, objektív hatósági döntések szülessenek, melyek hosszabb távon a környezeti elemek védelmén keresztül a fenntartható gazdálkodást szolgálják. Ezen elvektől vezérelve az elmúlt 10 évben folyamatosan bővítettük cégünk környezetvédelmi szolgáltató és tanácsadó tevékenységét. Az élővilág-védelmi és természetvédelmi fejezetek, valamint Natura 2000 hatásbecslési dokumentációk készítése mellett 2006-tól teljes körűen készítünk előzetes vizsgálati dokumentációkat, környezetvédelmi hatástanulmányokat, egységes környezethasználati engedélyezési (IPPC) dokumentációkat, környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációkat, ill. környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentációkat. Cégünk tevékenysége a dokumentációk készítése mellett kiterjed a hatósági eljárások kezdeményezésére, a hatósági egyeztetésekre, az ügyfél teljes körű képviseletére a hatósági eljárás során, valamint az eljárást lefolytató környezetvédelmi hatóság határozatának megszerzésére.

A BioAqua Pro Kft. környezetvédelmi szolgáltatási és tanácsadási tevékenysége nem ér véget a hatósági határozat megszerzésével. Cégünk közreműködik számos, a hatósági határozatban előírt kötelezés teljesítésében. Ilyen például a tervezett beavatkozással érintett természetvédelmi szempontból értékes védett növény és állatfajok áttelepítése, az áttelepítés tervezése, ill. engedélyeztetése. Sok esetben a hatósági határozatban előírt kötelezés bizonyos környezeti elemekre gyakorolt terhelő hatás nyomon követése, monitorozása, ill. a monitoring vizsgálatok értékelése, dokumentálása. Munkatársaink nagy gyakorlattal rendelkeznek például a különböző biológiai monitoring vizsgálatok tervezésében, kivitelezésében és értékelésében, amelyek során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a vizsgált minőségi elemek és az alkalmazott felmérési/mintavételi, ill. értékelési módszerek kiválasztása a lehető leginkább illeszkedjen a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerhez, az Európai Unió Víz Keretirányelvének (2000/60/EK) elvárásaihoz, valamint a monitoring vizsgálatokkal szemben támasztott tudományos elvárásokhoz.

A BioAqua Pro Kft. az alapítást követő első évében – Magyarországon először – az ország teljes területére kiterjedő, a Víz Keretirányelv által a felszíni vizek ökológiai állapotának monitorozására javasolt összes élőlénycsoportot felölelő vizsgálatsorozattal tette le a névjegyét. A munka kapcsán országszerte mintegy 400 helyen végeztünk vizsgálatokat, a VKI igényeit teljes mértékben kielégítő Európai Uniós szabványok felhasználásával. Az ilyen típusú feltáró, operatív és vizsgálati monitoring felmérések azóta is a Kft. jelentős tevékenységét képezik. Ennek következtében nagy tapasztalatot szereztünk a felszíni vizekre kiterjedő mintavételek tervezésében, azok teljeskörű kivitelezésében, a minták taxonómiai feldolgozásában, valamint az adatok értékelésében és dokumentálásában. A hazai felmérések mellett rendszeresen közreműködünk például dániai vízfolyásokból származó minták feldolgozásában is.

A BioAqua Pro Kft. környezetvédelmi vonatkozású tevékenységei:

 •     előzetes vizsgálati, környezetvédelmi hatásvizsgálati, környezetvédelmi felülvizsgálati, vízjogi létesítési engedélyezési eljárások sikeres lefolytatásához szükséges dokumentációk élővilág-védelmi és természetvédelmi fejezeteinek elkészítése
   
 •     a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletében megfogalmazott tartalmi követelményeknek megfelelő, különálló Natura 2000 hatásbecslési dokumentációk elkészítése
   
 •     előzetes vizsgálati és környezeti hatásvizsgálati dokumentációk elkészítése
   
 •     környezetvédelmi felülvizsgálati és teljesítményértékelési dokumentációk elkészítése
   
 •     környezetvédelmi tényfeltárási dokumentációk készítése
   
 •     hatósági eljárások kezdeményezése, hatósági egyeztetések, az ügyfél teljes körű képviselete a hatósági eljárás során, az eljárást lefolytató környezetvédelmi hatóság határozatának megszerzése
   
 •     nagyvízi mederkezelési tervek természetvédelmi vonatkozású fejezetrészeinek elkészítése
   
 •     védett növény- és állatfajok áttelepítésének tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése
   
 •     környezeti elemekre gyakorolt terhelő hatások nyomon követése, monitorozása, a monitoring vizsgálatok tervezése, kivitelezése, értékelése és dokumentálása
   
 •     felszíni víztestek Víz Keretirányelv elvárásainak megfelelő állapotvizsgálatának tervezése, kivitelezése és értékelése

 

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu