Ugrás a tartalomra

Természetvédelmi szolgáltatás

A vállalkozás meghatározó tevékenysége a természetvédelmi vonatkozású K+F, valamint a természetvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárásokhoz kötődő szakmai tevékenység. A cégalapítást követően a vállalkozás – a cégalapítók szakterületi jártasságának következtében – döntően a vízi életközösségekkel foglalkozott, azonban a Kft. tevékenységének és szakmai potenciáljának bővülésével a tevékenységi kör kiegészült a terresztris rendszerek vizsgálatával is. Napjainkra mindkét feladatcsoport hasonló nagyságrendet képvisel cégünk tevékenységében.

Munkatársaink taxonómiai képzettsége és gyakorlata lehetővé teszi, hogy számos szakmai kérdésben specialistaként tudunk állást foglalni, legyen szó terepi biotikai adatgyűjtésről, laboratóriumi vagy terepi körülmények között végzett taxonómiai identifikációról, a változások élőlényegyüttesekre gyakorolt hatásairól, illetve komplex beruházások ökológiai hatásairól vagy védett fajokra vonatkozó áttelepítési tervről és a végrehajtás hatékonyságáról. Tevékenységünk során a nagy volumenű projektek kivitelezése esetén szakmailag magasan képzett, állandó külső szakértői gárdával dolgozunk együtt. Az állandó közreműködőkön kívül csak ritkán alkalmazunk más alvállalkozót, ezáltal a folyamatosan ellenőrzött, megbízható minőséget és a megfelelő kapacitást hosszú távon tudjuk biztosítani.

A vállalkozás több mint 10 évre visszatekintő hosszú távú monitorozó munkái (vízi makroszkópikus gerinctelenek és halak monitorozása a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében, a Sajó és a Duna egyes szakaszainak VKI szempontú monitorozása) jelzik a vállalkozás szakmai elkötelezettségét az ökológiai és a természetvédelmi szempontokat követő monitorozó vizsgálatok szisztematikus, magas szakmai színvonalú kivitelezése és értékelése iránt. A vállalkozás számos országos léptékű természetvédelmi vonatkozású projektben vett részt kedvezményezettként, konzorciumi tagként vagy nevesített alvállalkozóként. Szlovákiában, Romániában és Ukrajnában végzett, határon átnyúló komplex ökológiai kutatásainkat, elsősorban Interreg projektek keretében, a BioAqua Pro Kft. fővállalkozóként valósította meg.

Cégünk az elmúlt években 7 nemzeti park igazgatóság működési területén, szinte az ország egész területére kiterjedően több mint 80 Natura 2000 terület fenntartási tervét készítette el, illetve vett részt jelentős mértékben az elkészítésében.

 

A BioAqua Pro Kft. természetvédelmi vonatkozású tevékenységei:

 •     Ökológiai vizsgálatok, alapállapot-felmérések, biodiverzitás-monitorozás, Natura 2000 jelölő fajok monitorozása
   
 •     Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai, mennyiségi mintavétele és értékelése
   
 •     Vízi és szárazföldi makrovegetáció mennyiségi mintavétele és értékelése
   
 •     Hal faunisztikai vizsgálatok és mennyiségi felmérések kivitelezése és értékelése
   
 •     Kétéltű- és hüllőfaunára vonatkozó felmérések és adatértékelés
   
 •     Ornitológiai faunisztikai és mennyiségi felmérések
   
 •     Botanikai felmérések, élőhely- és vegetációtérképezés, illetve ezek GIS alapú prezentációja
   
 •     Térinformatikai adatkezelés feldolgozás, értékelés, statisztikai elemzések készítése
   
 •     Kutatástervezés és projekt-koordináció
   
 •     Szaktanácsadás élőhelyek kezelésére, megőrzésére és rekonstrukciójára
   
 •     Élőhely-rehabilitációs beavatkozások, fejlesztések természetvédelmi szempontú tervezése
   
 •     Természetvédelmi szakfelügyelet
   
 •     Beruházások során természetvédelmi ellenőri feladatok ellátása
   
 •     Természetvédelmi és Natura 2000 területek kezelési és fenntartási terveinek készítése
   
 •     Védetté nyilvánítás előkészítése, lebonyolítása

 

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu