Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátumcsökkenő sorrend Partner Jelleg Rövid leírás
2004 - 2006 WS Atkins Magyarország Kft. Komplex természetvédelmi/ökológiai kutatás A Zagyva-Tarna Vízgyűjtő Vízgazdálkodási Tervének Kidolgozása (EuropeAid/117053/D/SV/HU)
2004 ÖKO Zrt. Szakértői anyag „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, továbbá, a Tisza-völgyi árapasztó rendszerhez és a nagyvízi meder vízszállító képességének javításához előzetes környezeti tanulmányok készítése, valamint az EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása.”
2004 - 2007 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Szakértői anyag Fenntartható hullámtéri tájrehabilitáció a Közép-Tisza-vidéken (Projekt terület: Vezsenyi kanyar). EU (LIFE Environment LIFE03 ENV/H/000280)
2004 - 2005 ARCADIS Euroconsult Komplex természetvédelmi/ökológiai kutatás Magyarország felszíni vizeinek ökológiai felmérése (EuropeAid/114951/D/SV/2002-000-180-04-01-02-02)
2004 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Szakértői anyag A Kiskunsági Nemzeti Park által benyújtásra kerülő KIOP program keretében rehabiltálásra tervezett vizes élőhelyek felmérése (különös tekintettel a Körtvélyesi-, Alpári-, Lakitelki- és Bokrosi-hullámtéröblözetre) a vízi makroszkópikus gerictelen szervezetek alapján (2004. őszi aszpektusa)
2005 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Duna folyam Dunaföldvár és Szeremle közötti szelvényében 6 kijelölt szakaszon tervezett mederrendezési kotrás engedélyezéséhez készülő előzetes környezeti hatástanulmány élővilág-védelmi (hidrobiológiai) fejezetének elkészítése, dokumentálása és az esetleges kapcsolódó hiánypótlások megtétele.
2005 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal Szakértői anyag A természetvédelmi védett területek VKI és Natura 2000 szempontú monitorozásának elméleti megalapozása.
2005 Nagyhegyesi Állattartó Kft. Felülvizsgálati dokumentáció A Pece-ér ökológiai állapotának vizsgálata a vízi makroszkópikus gerinctelen fauna, és algák alapján (a sertéstelep környezetvédelmi felülvizsgálata keretében)
2005 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Duna folyam bajai szakaszán tervezett teherforgalmi kikötő engedélyezéséhez készülő előzetes környezeti hatástanulmány élővilág-védelmi (hidrobiológiai) fejezetének elkészítése, dokumentálása és az esetleges kapcsolódó hiánypótlások megtétele.
2005 ÖKO Zrt. Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Vízi makroszkópikus gerinctelen szervezetek faunisztikai vizsgálata Bátaapáti és Mórágy térségében
2005 Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Vásárosnaményi 230 MW elektromos teljesítményű kombinált ciklusú erőmű (KCE) előzetes és részletes környezeti hatástanulmányának Táj és ökológai c. fejezet elkészítésében való közreműködés.
2006 Magyar Tudományos Akadémia Szakértői anyag Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák elemzése.
2006 UTIBER Közúti Beruházó Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Az M4 gyorforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu, illetve román országhatár közötti szakasz előzetes vizsgálati dokumentációjához élővilágvédelmi fejezet készítése.
2006 SCIAP Kft. Felülvizsgálati dokumentáció A Hasznosi-, és Komra-völgyi víztározók felülvizsgálati dokumentációjához botanikai vizsgálatok végzése és a kapott eredmények értékelése.
2006 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Makrozoobenton vizsgálatok a KBVR II. ütemén.
2006 Magyar Természettudományi Múzeum Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat A Szigetköz hét mintavételi pontján zoológiai monitorozás a VKI szerint.
2006 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szakértői anyag A Lajta folyó hidrobiológiai állapotának jellemzésével kapcsolatos tanulmány elkészítése.
2006 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A fertőrákosi strand kb. 1,5 hektáros kotrása engedélyezéséhez készülő előzetes környezeti vizsgálat teljes élővilág-védelmi fejezetének elkészítése, dokumentálása és az esetleges kapcsolódó hiánypótlások megtétele.
2006 GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. Felülvizsgálati dokumentáció Szakoly, bioerőmű terep- és vízrendezés környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja (élővilág- és természetvédelmi fejezet) elkészítése.
2006 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Komplex természetvédelmi/ökológiai kutatás A Túr vízrendszer (Öreg- és Élő-Túr) komplex rehabilitációja, fejlesztése (HU-RO-SCG 1/142).
2006 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Makroszkópikus vízi gerinctelenek mintavételezése a Rába és a Lapincs folyókon a Rába habzásával összefüggésben, az Élőhelyvédelmi Irányelv és a Víz Keretirányelv előírásaival összhangban.
2006 Üröm Környezet-, és Természetvédelmi Egyesület Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat A Felső-Tisza (Záhony-Tokaj) vízterének gerinctelen zoológiai felmérése (csiga, bogár, kérész, álkérész, szitakötő) és természetvédelmi értékelése.
2006 Magyar Tudományos Akadémia Szakértői anyag A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elősegítésére.
2006 Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Győr-Gönyű gázturbinás erőmű által érintett hatásterület ökológiai állapotfelmérése és a várható hatások értékelése (makrogerinctelenek, szárazföldi növények és madárállomány alapján) Az eredmények értékelése, összefoglaló értékelő jelentés készítése.
2006 VABEKO Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Vásárosnamény településen tervezett 230 MW elektromos teljesítményű kombinált ciklusú erőmű (KCE) gázellátását biztosító – az országhatár és Vásárosnamény közötti – gázvezeték előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálatához élővilágvédelmi és természetvédelmi fejezet készítése.

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu