Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátum Partner Jellegcsökkenő sorrend Rövid leírás
2017 VIZITERV Environ Kft. „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” elnevezésű, KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú projekt keretében VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elkészítése a Kepés-Lesvári-főcsatorna rekonstrukciójához kapcsolódóan.
2018 Berecki Magánerdészet „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula (ROSCI0130)”
2008 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Adatbázis szolgáltatás A Bükki Nemzeti Park Igazgatósági működési területére vonatkozó zoológiai előfordulási adatok kigyűjtését, különös tekintettel az alábbi taxonokra: halfajok, védett makroszkopikus gerinctelenek.
2007 Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Adatbázis szolgáltatás A „Természetvédelmi Információs Rendszer informatikai szoftverfejlesztés” c. projekt megvalósításához szükséges biotikai adatok felhasználási jogának átruházása.
2009 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Adatbázis szolgáltatás A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területére vonatkozó halfaunisztikai előfordulási adatok kigyűjtése, adatbázisba rendezése
2009 SCREEN INTERNATIONAL Kft. Egységes Környezethasználati Engedély A tervezett Tiszabezdéd 19,9 MWe teljesítményű energiaültetvényből ellátott fatüzelésű erőmű környezethasználati engedélyezési eljárása keretében egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elkészítése
2008 NAGISZ Zrt. Egységes Környezethasználati Engedély A HAGE Zrt. hajdúszoboszlói sertéstelepének Egységes Környezethasználati Engedélyének Felülvizsgálati Dokumentációjának keretében a Kösely-csatorna ökológiai állapotának és terhelhetőségének vizsgálata.
2011 FIL-ENERGIA Kft. Egységes Környezethasználati Engedély A tervezett Hevesi 19,9 MWe teljesítményű, energiaültetvényből ellátott fatüzelésű erőmű egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációja
2018 VIKÖTI Kft. Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat „Barát-patak árvízvédelmi torkolati műtárgy tervezése” tárgyú projekt keretében az Előzetes Vizsgálati dokumentáció élővilág-védelmi munkarészeinek elkészítése
2009 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat „A Sajfoki-öblözet főműveinek fejlesztése és rekonstrukciója” „c” tervezett projekt keretén belül végrehajtandó beavatkozások környezetvédelmi engedélyezéséhez szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése
2009 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat A mohácsi Szabadság-zátony térségében tervezett beruházások engedélyezéséhez készülő Előzetes Vizsgálati Dokumentáció élővilág-védelmi fejezetének elkészítése
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat A „Laskó-patak rekonstrukciója a 27+252 – 45+348 szelvények között” c. ÉMOP-3.2.1/D pályázat keretében tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat A „Nyögő-patak rekonstrukciója, a Pitypalatty völgy településeinek árvízi veszélyeztetettségének csökkentése” c. ÉMOP-3.2.1/D pályázat keretében tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat A Tisza jobbparti töltés 48+400-53+100 tkm szelvények közötti szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2016 Geosafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „Berettyóújfalu I.-homok” védőnemű bányatelken ásványi-anyag kitermeléséhez kötődő Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, természet- és élővilágvédelmi fejezetrészének elkészítése
2011 Szilvásvárad Község Önkormányzata Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Szilvásvárad belterületét veszélyeztető Szalajka (Szilvás-Bán) patak lokális vízkárelhárítási fejlesztéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció
2019 ENVIRO-EXPERT KFT. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „Vámospércs- homok” c. projekthez kapcsolódóan előzetes vizsgálati dokumentáció élővilág- és természetvédelmi fejezetrészének elkészítése.
2005 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Duna folyam Dunaföldvár és Szeremle közötti szelvényében 6 kijelölt szakaszon tervezett mederrendezési kotrás engedélyezéséhez készülő előzetes környezeti hatástanulmány élővilág-védelmi (hidrobiológiai) fejezetének elkészítése, dokumentálása és az esetleges kapcsolódó hiánypótlások megtétele.
2010 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban c. [KEOP-7.3.1.2./09-2009-0015] projekt megvalósításához kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Vadász-patak Szikszó belterületi és Szikszó fölötti szakaszának rekonstrukciója” c. ÉMOP pályázat keretében tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2013 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Szászberki Holt-Zagyva komplex tározási fejlesztése” c. projekthez kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2011 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Kis vízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” [KEOP-7.3.1.2/09-2010-0013] tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a Nyírség északi és középső részén tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2014 DOPPEL Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A ”Beregi komplex árapasztási és ártér revitalizációs fejlesztés” elnevezésű projekt árapasztó tározóhoz kapcsolódó ivóvízvezeték építésének, valamint szanálásának Előzetes Vizsgálati Dokumentációja
2006 VABEKO Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Vásárosnamény településen tervezett 230 MW elektromos teljesítményű kombinált ciklusú erőmű (KCE) gázellátását biztosító – az országhatár és Vásárosnamény közötti – gázvezeték előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálatához élővilágvédelmi és természetvédelmi fejezet készítése.
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával” című és LIFE15 NAT/HU/000902 azonosító számú projekt keretében a Borsóhalmi térségben (Jászberény külterülete) meglévő 4 db vízvisszatartó műtárgy Előzetes Vizsgálati Dokumentációjának elkészítése.

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu