Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátum Partner Jellegcsökkenő sorrend Rövid leírás
2017 VIZITERV Environ Kft. „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” elnevezésű, KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú projekt keretében VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elkészítése a Kepés-Lesvári-főcsatorna rekonstrukciójához kapcsolódóan.
2009 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Adatbázis szolgáltatás A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területére vonatkozó halfaunisztikai előfordulási adatok kigyűjtése, adatbázisba rendezése
2008 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Adatbázis szolgáltatás A Bükki Nemzeti Park Igazgatósági működési területére vonatkozó zoológiai előfordulási adatok kigyűjtését, különös tekintettel az alábbi taxonokra: halfajok, védett makroszkopikus gerinctelenek.
2007 Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Adatbázis szolgáltatás A „Természetvédelmi Információs Rendszer informatikai szoftverfejlesztés” c. projekt megvalósításához szükséges biotikai adatok felhasználási jogának átruházása.
2009 SCREEN INTERNATIONAL Kft. Egységes Környezethasználati Engedély A tervezett Tiszabezdéd 19,9 MWe teljesítményű energiaültetvényből ellátott fatüzelésű erőmű környezethasználati engedélyezési eljárása keretében egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elkészítése
2008 NAGISZ Zrt. Egységes Környezethasználati Engedély A HAGE Zrt. hajdúszoboszlói sertéstelepének Egységes Környezethasználati Engedélyének Felülvizsgálati Dokumentációjának keretében a Kösely-csatorna ökológiai állapotának és terhelhetőségének vizsgálata.
2011 FIL-ENERGIA Kft. Egységes Környezethasználati Engedély A tervezett Hevesi 19,9 MWe teljesítményű, energiaültetvényből ellátott fatüzelésű erőmű egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációja
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat A Tisza jobbparti töltés 48+400-53+100 tkm szelvények közötti szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2009 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat „A Sajfoki-öblözet főműveinek fejlesztése és rekonstrukciója” „c” tervezett projekt keretén belül végrehajtandó beavatkozások környezetvédelmi engedélyezéséhez szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése
2009 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat A mohácsi Szabadság-zátony térségében tervezett beruházások engedélyezéséhez készülő Előzetes Vizsgálati Dokumentáció élővilág-védelmi fejezetének elkészítése
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat A „Laskó-patak rekonstrukciója a 27+252 – 45+348 szelvények között” c. ÉMOP-3.2.1/D pályázat keretében tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat A „Nyögő-patak rekonstrukciója, a Pitypalatty völgy településeinek árvízi veszélyeztetettségének csökkentése” c. ÉMOP-3.2.1/D pályázat keretében tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Gyöngyös-Nagyrédei tározó rehabilitációja, környezetfejlesztése” c. ÉMOP 3.2.1/D pályázat keretében tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2011 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A tilalmasi, ecsezugi területek élőhely-védelméhez kapcsolódó vízi infrastruktúra fejlesztés előzetes vizsgálati dokumentációja
2016 Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A Jászfelsőszentgyörgy csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése" projekt tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítése.
2010 GOLDER ASSOCIATES (Magyarország) Zrt Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Mohács Ipari Park területén létesülő keményítő gyár engedélyezéséhez szükséges Előzetes Vizsgálati Dokumentáció élővilágvédelmi és természetvédelmi fejezetének elkészítése
2007 UTIBER Közúti Beruházó Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Az M43 gyorsforgalmi út nagylaki lehajtója által érintett Natura 2000 területek felmérése előzetes vizsgálati dokumentációhoz.
2013 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „Vizes élőhelyek rekonstrukciója a Kiskunsági Nemzeti Park területén [KEOP-7.3.1.2/09-11] c. projekt megvalósításához kapcsolódó beavatkozások” természetvédelmi engedélyezési dokumentációja
2011 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Kis vízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” [KEOP-7.3.1.2/09-2010-0013] tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a Közép-Tisza-vidéken tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2006 UTIBER Közúti Beruházó Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Az M4 gyorforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu, illetve román országhatár közötti szakasz előzetes vizsgálati dokumentációjához élővilágvédelmi fejezet készítése.
2012 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén” című, KEOP-7.3.1.2/09-2010-0037 azonosító számú programhoz kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2009 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, a Bihari-síkon, Földes településtől keletre, vizes élőhely kialakítás környezetvédelmi engedélyeztetésének előzetes vizsgálati dokumentációja
2007 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Duna folyam mohácsi szakaszán a Cigány-zátony kotrása engedélyezéséhez készülő előzetes környezeti vizsgálat teljes élővilág-védelmi fejezetének elkészítése.
2008 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Doba belvízfőcsatorna fejlesztése és rekonstrukciója tervezett projekt keretében végrehajtandó beavatkozások környezetvédelmi engedélyezéséhez szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, valamint a dokumentáció természetvédelmi és élővilág-védelmi részének elkészítését megalapozó terepi felmérések kivitelezése.
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Vadász-patak Szikszó belterületi és Szikszó fölötti szakaszának rekonstrukciója” c. ÉMOP pályázat keretében tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu