Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátumcsökkenő sorrend Partner Jelleg Rövid leírás
2006 Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. Környezeti Hatásvizsgálat A Szenke-tó élővilág- és természetvédelmi felmérése, valamint kotrási iszap mezőgazdasági területen történő elhelyezése.
2006 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Makroszkopikus vízi gerinctelenek országos léptékű monitorozása, az NBMR protokoll szerint
2006 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Szakértői anyag A felszíni vizek biológiai állapotának értékelésében való közreműködés.
2006 ÖKO Zrt. Szakértői anyag A Felső-Tisza, a Szamos-Túr holtágak kérdőív szerinti felmérése.
2006 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A solti Duna-holtág kb. 3 hektáros kotrása engedélyezéséhez készült előzetes környezeti vizsgálat teljes élővilág-védelmi hiánypótlásának elkészítése, dokumentálása és az esetleges kapcsolódó további élővilág-védelmi kiegészítések megtétele.
2006 „KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. Felülvizsgálati dokumentáció Az Agroferm Zrt. Gyártási technológiája során keletkező hűtővíz hőterhelésének vizsgálata (biológiai vizsgálatok), a Tilalmas csatornába történő bevezetéséhez kapcsolódó egyedi határérték megállapítása céljából.
2006 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Komplex természetvédelmi/ökológiai kutatás A Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis (2004-016-689-02-03-01).
2006 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Makroszkópikus vízi gerinctelen szervezetek VKI szerinti monitorozása a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén.
2006 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Folyami rák és a jelző rák elterjedésének feltérképezése az ÖNPI működési területén
2006 Magyar Tudományos Akadémia Szakértői anyag Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák elemzése.
2006 UTIBER Közúti Beruházó Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Az M4 gyorforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu, illetve román országhatár közötti szakasz előzetes vizsgálati dokumentációjához élővilágvédelmi fejezet készítése.
2006 SCIAP Kft. Felülvizsgálati dokumentáció A Hasznosi-, és Komra-völgyi víztározók felülvizsgálati dokumentációjához botanikai vizsgálatok végzése és a kapott eredmények értékelése.
2006 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Makrozoobenton vizsgálatok a KBVR II. ütemén.
2006 Magyar Természettudományi Múzeum Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat A Szigetköz hét mintavételi pontján zoológiai monitorozás a VKI szerint.
2006 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szakértői anyag A Lajta folyó hidrobiológiai állapotának jellemzésével kapcsolatos tanulmány elkészítése.
2007 UTIBER Közúti Beruházó Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Az M43 autópályává fejleszthető autóút 4. szakasz és a 43. sz. főúttal összekötő szakasz NATURA 2000 érintettségének vizsgálata.
2007 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Komplex természetvédelmi/ökológiai kutatás „Hajózásfejlesztés, természetvédelem és vidékfejlesztés a magyar-szlovák-ukrán határ menti régiókban (HUSKUA/05/02/169)” c. INTERREG projekt keretében tervezett tanulmányterv elkészítéséhez szükséges állapotfelvétel és az ezt megalapozó laboratóriumi kémiai és biológiai mérések, számítógépes modellezés és a levont következtetésekre alapozott a tervezett beavatkozások hatásait vizsgáló összefoglaló tanulmány elkészítése.
2007 SCIAP Kft. Részletes Környezeti Hatásvizsgálat A mártélyi szennyvíztelep környezeti hatásvizsgálati dokumentációjához vízi makroszkópikus gerinctelen és makrovegetáció jelentésrészek elkészítése.
2007 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat A „Déli határszakasz felszíni vizeinek jó környezeti állapotának megőrzéséhez szükséges akcióterv” c. HU-RO-SCG-1/146 INTERREG projektben a vízi makroszkópikus gerinctelenek felmérése és a kapott eredmények értelmezése az integrált ökológiai állapotértékeléshez.
2007 DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. Szakértői anyag Derekegyháza 0446/1 hrsz.-ú ingatlanon vadgazdálkodási és vagyonvédelmi célú kerítés létesítése, továbbá vaddisznó befogó rendszer és nevelőkert létrehozása és üzemeltetése kapcsán előírt ökológiai felmérések elvégzése és az eredményekből összefoglaló jelentés elkészítése.
2007 EcoMen Bt. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Mándok külterületén, a 017/13, 021/10 és 021/11 hrsz.-ú területen létesítendő logisztikai központ megvalósításának előzetes vizsgálati dokumentációjához Élővilágvédelemi hiánypótlás elkészítése.
2007 Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. Felülvizsgálati dokumentáció Felülvizsgálati dokumentáció keretében a makroszkópikus vízi gerinctelenek vizsgálata a Tarján-patak két mintavételi szelvényében.
2007 Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. Részletes Környezeti Hatásvizsgálat A Bonduelle Nagykőrös Kft. nagykőrösi telephelyén létesítendő szennyvíztelep környezeti hatásvizsgálatának elkészítéséhez szükséges élővilág-, és az ökotoxikológiai vizsgálatok elvégzése a tisztított szennyvíz tervezett befogadójában és környezetében (Körös-ér)
2007 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Makroszkópikus vízi gerinctelenek monitorozása a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén
2007 Magyar Természettudományi Múzeum Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat A Szigetköz négy mintavételi pontján zoológiai monitorozás a VKI szerint.

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu