Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátum Partner Jellegcsökkenő sorrend Rövid leírás
2010 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Taktaköz-felső árvízvédelmi rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2009 VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „GEF Tápanyag-csökkentési projekt” tárgyú munka keretében az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció élővilág- és természetvédelmi fejezetrészeinek elkészítése
2007 UTIBER Közúti Beruházó Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Az M43 autópályává fejleszthető autóút 4. szakasz és a 43. sz. főúttal összekötő szakasz NATURA 2000 érintettségének vizsgálata.
2016 AKVATECH Mérnökiroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Kondoros csatorna nyomvonal módosítási tervéhez kapcsolódó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése
2013 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Gátéri Fehér-tó vízrendezése” c. projekthez kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2006 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A fertőrákosi strand kb. 1,5 hektáros kotrása engedélyezéséhez készülő előzetes környezeti vizsgálat teljes élővilág-védelmi fejezetének elkészítése, dokumentálása és az esetleges kapcsolódó hiánypótlások megtétele.
2010 KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Tiszakécske Város belterületi árvízvédelmi töltésének megépítéséhez kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Szuha-völgy árvízi rehabilitációja” c. ÉMOP-3.2.1/D-2008-0010 pályázat keretében tervezett beavatkozások
2008 Belemnites Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A mohácsi Szabadság-zátony északi része kotrásának engedélyezéséhez készülő előzetes környezeti vizsgálat teljes élővilág-védelmi fejezetének elkészítése, dokumentálása és az esetleges kapcsolódó hiánypótlások megtétele.
2017 VITAQUA Közműtervező Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A Bezerédi Duna-ág rehabilitációja” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú projekthez kapcsolódó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése.
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00018 azonosítószámú projekt keretében klímakockázati értékelés elkészítése.
2009 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Gyöngyös-Nagy-patak rekonstrukciója” c. ÉMOP-3.2.1/D-2008-0001 pályázat keretében tervezett beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja.
2016 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Zagyva jobb part 12+423-20+300 tkm közötti, valamint Zagyva bal part 13+400-19+746 tkm közötti töltésfejlesztésére vonatkozó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése
2011 KEVITERV Eger Mérnöki Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Nagyvisnyó belterületét veszélyeztető Mocsár – Szilvás (Bán) és Nagy-völgyi patakok lokális vízkárelhárítási fejlesztéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció
2017 VIZITERV Consult Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című projekt beavatkozásaihoz kötődően Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készítése.
2018 ENVIRO-EXPERT KFT. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Látókép telephely megszüntetéshez kapcsolódóan előzetes vizsgálati dokumentáció élővilág- és természetvédelmi fejezetrészének elkészítése.
2010 FIL-ENERGIA Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A tervezett Heves 19,9 MWe teljesítményű, energiaültetvényből ellátott fatüzelésű erőmű előzetes vizsgálati dokumentációja
2019 NOX Zrt. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Környezetvédelmi engedély módosítását megalapozó dokumentáció készítése „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja (KEHOP-1.3 .0-15-20 16-00015)” c. projektre kiadott FE-08/KTF/7436-43/2017. iktatószámú környezetvédelmi engedélyre vonatkozóan.
2007 UTIBER Közúti Beruházó Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció M43 gyorsforgalmi út Makó-Csanádpalota/Nagylak közötti szakasz Natura 2000 területeinek felmérése előzetes vizsgálati dokumentációhoz.
2013 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A „Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén” c. projekthez kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2014 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A 41 sz. főút 6+150-7+084 km szelvények közötti szakasz, illetve a 41 sz. főút - 4101 sz. ök. út csomópontjának átépítéséhez kapcsolódó beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja
2006 Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Az „Akadémai-halastavak” területén tervezett élőhelyrekonstrukciót megalapozó biológiai felmérés, előzetes vizsgálati dokumentációhoz.
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00018 azonosítószámú projekt keretében VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elkészítése.
2010 UTIBER Közúti Beruházó Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A debreceni repülőteret az M35 gyorsforgalmi útba bekötő út Előzetes Vizsgálati Dokumentációjához élővilág és természetvédelmi fejezetrészek elkészítése
2009 FIL-ENERGIA Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A tervezett Heves 19,9 MWe teljesítményű, energiaültetvényből ellátott fatüzelésű erőmű előzetes vizsgálati dokumentációja

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu