Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátum Partner Jelleg Rövid leírás
2016 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szakértői anyag A Közép-Tisza (HUHN20015) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási tervének és a 10.NMT03. tervezési alegységű nagyvízi mederkezelési tervének összehasonlító értékelése
2016 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. Környezeti Hatástanulmány A "4451 jelű összekötő út korrekciójára vonatkozó" projekt tervezett beavatkozásaihoz kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció természet- és élővilágvédelmi fejezeteinek elkészítése
2016 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. Natura 2000 hatásbecslés A "4451 jelű összekötő út korrekciójára vonatkozó" projekt tervezett beavatkozásaihoz kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése
2016 OGD Nádudvar Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság Natura 2000 hatásbecslés A Balmazújváros külterületén folytatott szeizmikus felmérés engedélyezési eljárásához kapcsolódó Natura 2000-es hatásbecslésnek elkészítése
2016 Oláh Ferenc Natura 2000 hatásbecslés A Hortobágy 0305/2 -ú ingatlanon lévő állattartó telep tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslés elkészítése
2016 Dembrovszki Sándor Natura 2000 hatásbecslés A Nádudvar 0954/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő állattartó telep tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslés elkészítése
2016 Hódút Kft., „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt., Zemplénkő Kft Szakértői anyag „A 471. sz. főút 15+340-31+784 km szelvények közötti szakasz (Hajdúsámson-megyehatár) 11,5 t burkolaterősítés kivitelezési munkáinak elvégzése (PS: K471.07)” sz. projekthez kapcsolódó élővilágvédelmi szakértői jelentés készítése
2016 Gacsó László Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Kisar 020/3 hrsz. alatt létesítendő öntözőtelepre és mélyfúrású kútra vonatkozóan Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése
2016 Geosafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „Berettyóújfalu I.-homok” védőnemű bányatelken ásványi-anyag kitermeléséhez kötődő Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, természet- és élővilágvédelmi fejezetrészének elkészítése
2016 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Natura 2000 hatásbecslés A Zagyva jobb part 12+423-20+300 tkm közötti, valamint Zagyva bal part 13+400-19+746 tkm közötti töltésfejlesztésére vonatkozó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése
2016 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Zagyva jobb part 12+423-20+300 tkm közötti, valamint Zagyva bal part 13+400-19+746 tkm közötti töltésfejlesztésére vonatkozó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése
2016 AKVATECH Mérnökiroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Kisgugyori-csatorna és 0507/10 hrsz. árok nyomvonal módosításának kivitelezéséhez kapcsolódó beavatkozások Előzetes Vizsgálati Dokumentációjának elkészítése
2016 Kiss-Tel Kft. Szakértői anyag A Csengersima és Jánkmajtis települések között tervezett optikai hálózatfejlesztéshez kapcsolódó beavatkozások természetvédelmi állapotfelmérési dokumentációjának elkészítése
2016 "KÖRÖS-AQUA" Kft. Natura 2000 hatásbecslés A Berettyó 72,8 - 72,7 fkm. közötti szakaszán tervezett partvédőmű létesítéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslés elkészítése
2016 Ed-Lux Kft. Szakértői anyag Magyarhomorog, 539 hrsz.-ú ingatlanon tervezett napelem park üzemeléséhez kapcsolódóan, természetvédelmi monitorozó terv készítése
2016 Natura 2000 hatásbecslés A Tiszacsege 0232/5 hrsz-ú ingatlanon lévő állattartó telep tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslés elkészítése
2016 AKVATECH Mérnökiroda Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Kondoros csatorna nyomvonal módosítási tervéhez kapcsolódó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése
2016 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. Környezeti Hatástanulmány A Budapest III. kerület, Római parti árvízvédelmi mű létesítésére vonatkozó beruházáshoz kapcsolódóan, Környezeti Hatástanulmány Élővilág- és Természetvédelmi fejezetének elkészítése
2016 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. Natura 2000 hatásbecslés A Budapest III. kerület, Római parti árvízvédelmi mű létesítésére vonatkozó beruházáshoz kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése
2016 VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. Szakértői anyag Tatabánya Regionális Hulladékkezelő Központ (Dubnik-völgy) teljes körű környezteti felülvizsgálatához kapcsolódó, élővilág- és természetvédelmi szempontú vizsgálatok elvégzése
2015 - 2016 Zemplén Ökotúra Szolgáltató Kft. Natura2000 maintenance plan A Bodrogzug és Bodrog hullámtere (HUBN20071) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítésében való részvétel
2016 Geosafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. Felülvizsgálati dokumentáció Tiszavasvári veszélyes hulladékártalmatlanító Környezetvédelmi Felülvizsgálati dokumentációjához, Élővilág- és Természetvédelmi fejezetrész készítése
2016 Bonduelle Central Europe Kft. Szakértői anyag A Bonduelle Central Europe Kft. Nagykőrös 6541 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén végzett technológiai szennyvíztisztási tevékenységre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljáráshoz kapcsolódó biomonitoring tervének elkészítése
2015 - 2016 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura2000 maintenance plan A Csohos-tó (HUHN20028) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítésében való részvétel
2015 - 2016 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura2000 maintenance plan A Kecskeri-puszta és környéke (HUHN20145) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítésében való részvétel

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu