Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátum Partner Jelleg Rövid leírás
2019 VIZITERV Environ Kft. Natura 2000 hatásbecslés „A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek javításával megnevezésű húzóprojekt előkészítési feladatainak ellátása, a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések – mélyfekvésű területek feltöltése, partbiztosítások rendezése, vízminőségvédelem fejlesztése” tárgyú projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése.
2019 TESZT Kft. Klímakockázati elemzés „A Milota 060/18-32 hrsz-ú ingatlanokon tervezett sekély, külszíni művelésű bánya létesítése” projekthez klímakockázati értékelés készítése.
2019 VIZITERV Consult Kft. Természetvédelmi szakfelügyeleti tevékenység „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” című (KEHOP-1.4.0-15-2015-00008) projekt keretében a Tisza jobb parti töltésének fejlesztése Tiszakécske térségében megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó beavatkozásokkal érintett nyári tőzike állomány áttelepítésére vonatkozó természetvédelmi engedélyeztetés.
2018 KÖTIVIÉP’B Természetvédelmi szakfelügyeleti tevékenység VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című KEHOP-1.4.0-15-2016-000014 azonosító számú projekt kiviteli terveinek elkészítése, valamint kivitelezése” projekt keretében a Kisköre-Szolnok szakaszon természetvédelmi szakértői tevékenység végzése.
2019 TESZT Kft. Klímakockázati elemzés „A Tiszakóród 047/1/, 047/2, 047/3 hrsz-ú ingatlanokon tervezett sekély, külszíni művelésű bánya létesítése” projekthez klímakockázati értékelés készítése.
2019 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 hatásbecslés „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” c. konstrukció keretében a „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” projekthez kapcsolódó beavatkozásokhoz Matura 2000 hatásbecslés elkészítése.
2019 VIZITERV Environ Kft. Környezeti Hatástanulmány „A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek javításával megnevezésű húzóprojekt előkészítési feladatainak ellátása, a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések – a Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása” tárgyú projekt keretében környezeti hatástanulmány készítése.
2019 Borsod Nehézgép Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat „A Tiszabecs 0136/1-3, 0137, 0138 hrsz-ú ingatlanokon tervezett bányanyitás és üzemeltetés” c. projekthez kapcsolódóan előirányzott főbb műszaki beavatkozások környezetvédelmi engedélyezéséhez szükséges VKI 4.7 szerinti vizsgálati dokumentáció elkészítése.
2019 VIZITERV Environ Kft. Szakértői anyag „Kettősműködésű csatornák a TIVIZIG területén” projekt keretében a Tisza II. szivárgócsatorán tervezett beavatkozásokhoz természet- és élővilág-védelmi felmérések végzése és szakmai dokumentáció készítése.
2019 VIZITERV Environ Kft. Natura 2000 hatásbecslés „A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek javításával megnevezésű húzóprojekt előkészítési feladatainak ellátása, a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések, mederkotrások” tárgyú projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése.
2019 VIZITERV Environ Kft. Natura 2000 hatásbecslés „A Szarvasi Holtág rugalmas vízpótlási lehetőségének kiépítése I. ütem.” tárgyú projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése.
2019 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat „Győr, keleti elkerülő - országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítéséhez szükséges tanulmányterv, környezeti hatástanulmány elkészítése (N2000 hatásbecsléssel együtt), a környezetvédelmi engedély megszerzése” projekt keretében VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elkészítése.
2019 VIZITERV Environ Kft. Klímakockázati elemzés „A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek javításával megnevezésű húzóprojekt előkészítési feladatainak ellátása, a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések – a Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása” tárgyú projekt keretében klímakockázat értékelő dokumentáció összeállítása.
2019 TESZT Kft. Klímakockázati elemzés „A Tiszakóród 084/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett sekély, külszíni művelésű bánya létesítése” projekthez klímakockázati értékelés készítése.
2019 WESSLING Hungary Kft. Szakértői anyag „Vállalkozási szerződés a VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében kutatási - módszerfejlesztő - adatgyűjtő program kialakítására a VKI biológiai és kémiai minőségi elemeinek csoportjában, az értékelő- és adatrendszerek fejlesztése, a szakmai hiányok pótlása és az ökológiai interkalibrációs eljárás feladatainak elvégzése” keretében halas mintavételek végzése.
2019 VIZITERV Environ Kft. Környezeti Hatástanulmány „A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek javításával megnevezésű húzóprojekt előkészítési feladatainak ellátása, a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések, mederkotrások” tárgyú projekt keretében környezeti hatástanulmány természet- és élóvilág-védelmi fejezetrészének elkészítése.
2019 TESZT Kft. Klímakockázati elemzés „A Tiszakóród 0103/3, 0104/25, 0100/61, 0100/64, 0100/67, valamint a Tiszakóród 0100/26, 0100/27, 0100/69, 0100/71, 0100/73, 0100/75, 0100/77, 0100/79, 0100/81 hrsz-ú ingatlanokon tervezett sekély, külszíni művelésű bánya létesítése” projekthez klímakockázati értékelés készítése.
2019 VIZITERV Environ Kft. Szakértői anyag „Kettősműködésű csatornák a TIVIZIG területén” projekt keretében a Vidi-éren tervezett beavatkozásokhoz természet- és élővilág-védelmi felmérések végzése és szakmai dokumentáció készítése.
2019 TRENECON Kft. Környezeti Hatásvizsgálat "Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése Tiszafüred-Hortobágy-halastó közötti szakaszon" projekt keretében készített Környezeti Hatástanulmány részeként természet- és élővilág-védelmi fejezetek elkészítése.
2019 VIZITERV Environ Kft. Natura 2000 hatásbecslés „A Taktaközi öntözőrendszer rekonstrukciója” c. projekthez kapcsolódóan Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése.
2019 ENVIRO-EXPERT KFT. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „Iparterület infrastruktúrájának kialakítása Nyírbogáton” c. projekthez kapcsolódóan előzetes vizsgálati dokumentáció élővilág- és természetvédelmi fejezetrészének elkészítése.
2019 VIZITERV Environ Kft. Natura 2000 hatásbecslés „A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek javításával megnevezésű húzóprojekt előkészítési feladatainak ellátása, a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges fejlesztések – a Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása” tárgyú projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése.
2018 ENVIRO-EXPERT KFT. Szakértői anyag A pilisi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvízének a Gerje-főcsatornába történő bevezetésnek hatásértékeléséhez kapcsolódó növénytani értékelés.
2018 Tiszabercel Község Önkormányzata Natura 2000 hatásbecslés A Tiszabercel 0167 hrsz.-ú külterületi földút zúzottkővel történő megerősítéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése.
2018 VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki (országhatár) közötti szakasz I. ütem (2+550 – 5+500 km sz.) építése során az adott szakasz élővilág védelmi monitorozása.

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu