Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátum Partner Jelleg Rövid leírás
2018 Balogh Szerviz Trans Kft. Natura 2000 hatásbecslés A Hajdúböszörmény-Pród külterületén található halastó bővítéséhez kötődő Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése.
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00018 azonosítószámú projekt keretében Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készítése
2018 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Klímakockázati elemzés „Csány belterületén az Ágói-patak jogszabálynak megfelelő vízszállító képesség biztosításával kapcsolatos tanulmányban” szereplő beavatkozásokhoz kapcsolódóan klímakockázati értékelés elkészítése.
2018 ENVIRO-EXPERT KFT. Natura 2000 hatásbecslés A Nagyvillám Sípálya fejlesztése keretében tervezett beavatkozások Natura 2000 hatásbecslési dokumentációjának elkészítése.
2018 Farkas Ferenc Sándor Kompenzációs Terv "A Tiszaeszlár 0248/26 hrsz Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 4672-9/2017. ügyiratszámon kért kompenzációs intézkedési terv” elkészítése.
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat „A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával” című és LIFE15 NAT/HU/000902 azonosító számú projekt keretében a Borsóhalmi térségben (Jászberény külterülete) meglévő 4 db vízvisszatartó műtárgy létesítéséhez kapcsolódóan VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elkészítése.
2018 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat A Debrecen-Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv készítése keretében VKI dokumentáció elkészítése.
2018 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Kétútközi-legelő (HUBN20036) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve
2018 VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. Környezeti Hatástanulmány „A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációjához kapcsolódó beavatkozások” c. szerződés keretében Környezeti vizsgálat természet- és élővilágvédelmi fejezeteinek kiegészítése az új szállítási útvonalra.
2018 VIKÖTI Kft. Környezeti Hatástanulmány A Bajai Közforgalmú kikötő fejlesztése projekt engedélyezési és kiviteli tervezése keretében a Környezetvédelmi hatástanulmány élővilág- és természetvédelmi fejezet elkészítése.
2018 HB-BERING Kft. Klímakockázati elemzés A Hajdúszoboszló külterület 0334 és 0331/5-6 hrsz-ú ingatlanokon tervezett turisztikai fejlesztés keretében lovarda, lovas versenypálya és kiszolgáló épületeinek létesítéséhez kapcsolódó beavatkozásokhoz klímakockázati értékelés elkészítése.
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00018 azonosítószámú projekt keretében klímakockázati értékelés elkészítése.
2018 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat „Csány belterületén az Ágói-patak jogszabálynak megfelelő vízszállító képesség biztosításával kapcsolatos tanulmányban” szereplő beavatkozásokhoz kapcsolódóan VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elkészítése.
2018 INNO-WATER Zrt. Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat A Paksi Atomerőmű kibocsátott hűtővizének vízi makroszkópikus gerinctelen faunára gyakorolt hatásának monitorozása.
2018 ÖKO Zrt. Környezeti Hatástanulmány "Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó Dunai Evezős Központ Pálya tervezése” tárgyú munka keretében készített KHT élővilág- és természetvédelmi fejezetrészének elkészítése.
2018 KÖTIVIÉP’B Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat „A Tisza hullámtér – Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt erdészeti rehabilitációs tervének végrehajtásához kapcsolódó monitorozási tevékenység végzése.
2018 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. Natura 2000 hatásbecslés A Debrecen-Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmánytervének elkészítése keretében Natura 2000 hatásbecslés készítése.
2018 Magyar Mélyépítő Kft. Szakértői anyag A Konyáron létesített szennyvíztisztító telep Nagy-érre gyakorolt hatásának vizsgálata.
2018 VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. Natura 2000 hatásbecslés „A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációjához kapcsolódó beavatkozások” c. szerződés keretében Natura2000 hatásbecslés készítése az új szállítási útvonalra.
2018 VIKÖTI Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat A Bajai Közforgalmú kikötő fejlesztése projekt engedélyezési és kiviteli tervezése keretében VKI 4. cikk (7). bekezdés szerinti vizsgálati dokumentáció elkészítése.
2018 HB-BERING Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Hajdúszoboszló külterület 0334 és 0331/5-6 hrsz-ú ingatlanokon tervezett turisztikai fejlesztés keretében lovarda, lovas versenypálya és kiszolgáló épületeinek létesítéséhez kapcsolódóan Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készítése.
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00018 azonosítószámú projekt keretében VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elkészítése.
2018 Berecki Magánerdészet „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula (ROSCI0130)”
2018 VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat A Gönyű külterületén létesített kombinált ciklusú gáztüzelésű erőmű Víz Keretirányelv szerinti monitorozása
2018 VIKÖTI Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat „(M3-M34 elvál. csomópont) – Beregdaróc (oh.) közötti szakasz tanulmányterve korszerűségi felülvizsgálatának, megvalósíthatósági tanulmányának, KBHV, környezeti hatástanulmányának elkészítése” tárgyú projekt keretében a VKI 4.7 szerinti vizsgálati dokumentáció elkészítése.

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu