Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátum Partner Jelleg Rövid leírás
2018 VIZITERV Environ Kft. Környezeti Hatástanulmány Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken (KEHOP-1.3.0-15-2017-00019) projekt keretében Környezeti Hatásvizsgálat elkészítése.
2018 Magyar Természettudományi Múzeum Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat A Szigetköz zoológiai monitorozása keretén belül a vízi makrogerinctelen fauna vizsgálata a Nemzeti-Biodiverzitás-monitorozó Rendszer protokollja szerint.
2018 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv Izra-völgy és az Arlói-tó (HUBN20015) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése.
2018 Tiszabezdédi Bio-Erőmű Kft. Szakértői anyag Tiszabezdédi Erőmű, Tiszabezdéd 07/23 hrsz.-ú földterületen kialakítandó K-I. és K-II. jelű mélyfúrású kutak vízjogi létesítési engedélye érvényességi idejének hosszabbítása, korszerűségi felülvizsgálatának elvégzése.
2018 Kalandpart Kft. Klímakockázati elemzés A sarudi szabadstrand és környezetének turisztikai infrastruktúra fejlesztése c. projekt keretében klímakockázati értékelés elkészítése.
2018 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Az Öreg-Túr 9 meghatározott szakaszán makroszkópikus vízi gerinctelen, hal és fitoplankton közösségi vizsgálatok, továbbá A-NÉR alapján történő élőhely-térképezés elvégzése.
2018 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy (HUBN20025) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése.
2018 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Poroszlói szikesek (HUBN20035) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve
2018 Magyar Mélyépítő Kft. Szakértői anyag A Tiszacsegén működő szennyvíztisztító telep modernizációjához kapcsolódóan, szakértői anyag készítése a telep Árkus-érre gyakorolt hatásról.
2018 Utiber Kft. Szakértői anyag M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár) közötti szakasz (5+500–15+675 km szelvény között) kivitelezési munkálatokkal érintett egyes, természetvédelmi szempontból érzékeny területek terepi vizsgálata és az azon alapuló élővilág-védelmi szakvélemény elkészítése.
2018 UTB Envirotec Zrt. Natura 2000 hatásbecslés A tervezett kenderesi szennyvíztelep tervezéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése.
2018 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Kisemlősök monitorozása az NBmR protokollja alapján az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
2018 ENVIRO-EXPERT KFT. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Tornyospálca 076/1 hrsz. ipari terület fejlesztéséhez kapcsolódóan előzetes vizsgálati dokumentáció élővilág- és természetvédelmi fejezetrészének elkészítése.
2018 Kalandpart Kft. Natura 2000 hatásbecslés A sarudi szabadstrand és környezetének turisztikai infrastruktúra fejlesztése c. projekt keretében Natura 2000 hatásbecslés készítése.
2018 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Denevérek monitorozása az NBmR protokollja alapján az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, az Aggteleki Tájegységben.
2018 Tisza-út Kft. Szakértői anyag Nagykálló (Birke-tanya)-Napkor kerékpárút II. szakasz építéséhez kapcsolódó munkálatok természetvédelmi szempontú szakvéleményezése.
2018 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Pusztafogacs (HUBN20039) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve
2018 Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szakértői anyag A tiszadobi 0763 hrsz.-ú. ingatlanon tervezett turisztikai kilátó megvalósításának előkészítése keretében természetvédelmi szakértői anyag készítése.
2018 Utiber Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat M9 autóút Vasvár–Zalaegerszeg közötti szakasz engedélyezési és tenderdokumentáció készítéséhez kapcsolódóan a Víz Keretirányelv céljainak, valamint az Országos vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek való megfelelését alátámasztó tanulmány (VKI dokumentáció) elkészítése.
2018 Tiszabercel Község Önkormányzata Klímakockázati elemzés A Tiszabercel 0167 hrsz.-ú külterületi földút zúzottkővel történő megerősítéséhez kapcsolódó beavatkozásokhoz klímakockázati értékelés elkészítése.
2018 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat Közösségi jelentőségű vízi makroszkópikus gerinctelen fajok faunisztikai és mennyiségi mintavételezése 43 mintavételi egységben az FHNPI, az ÖNPI, a BfNPI és a DDNPI múködési területén.
2018 FISH-COOP KFT. Natura 2000 hatásbecslés Tószeg nyugati külterületi részén található, nem veszélyes hulladékok komposztálása kapcsán érintett területre vonatkozó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése.
2018 Kalandpart Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat A sarudi szabadstrand és környezetének turisztikai infrastruktúra fejlesztése c. projekt keretében VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés elkészítése.
2018 Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft. Szakértői anyag Egy helyszínen tervezett szennyvíztisztító telep fejlesztés és 11 helyszínen tervezett ivóvízminőség javító program kapcsán érintett területek ökológiai állapotértékelésének elkészítése.
2018 Living Planet Productions Ltd. Szakértői anyag Szakértői tevékenység végzése – Tiszavirág filmezés a Silver Back Films-Our Planet production keretén belül

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu