Ugrás a tartalomra

Referenciák

Dátum Partner Jelleg Rövid leírás
2018 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat A Magyarcsanád (HU) - Cenad (Nagycsanád) (RO) közötti határkapcsolat megvalósítása kapcsán a Maros hídra és magyar oldali útszakaszra vonatkozó VKI 4.7. tanulmány elkészítése.
2018 VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése” c. projekt keretében előzetes vizsgálati dokumentáció élővilág- és természetvédelmi fejezetének elkészítése.
2018 ÖKO Zrt. Natura 2000 hatásbecslés „Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó Dunai Evezős Központ Pálya tervezése” tárgyú munka keretében Natura 2000 hatásbecslés készítése.
2018 HB-BERING Kft. Natura 2000 hatásbecslés A Hajdúszoboszló külterület 0334 és 0331/5-6 hrsz-ú ingatlanokon tervezett turisztikai fejlesztés keretében lovarda, lovas versenypálya és kiszolgáló épületeinek létesítéséhez kapcsolódóan Natura 2000 hatásbecslés készítése.
2018 VIKÖTI Kft. Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat „Barát-patak árvízvédelmi torkolati műtárgy tervezése” tárgyú projekt keretében az Előzetes Vizsgálati dokumentáció élővilág-védelmi munkarészeinek elkészítése
2018 Radiola Kutató és Tanácsadó Bt. Szakértői anyag A Gyirmóti-Holt-Marcalba történő termálvíz-bevezetés hatásainak vizsgálata a makroszkópikus vízi gerinctelenek és halak alapján.
2018 VIZITERV Environ Kft. Szakértői anyag „A Duna szigetközi szakaszának rehabilitációjához kapcsolódó vizsgálatok elvégzése” projekt keretében, „a vízi makrogerinctelen fajegyüttes alapállapot-felmérése és a meglevő korábbi adatok feldolgozása” c. szakértői anyag elkészítése.
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával” című és LIFE15 NAT/HU/000902 azonosító számú projekt keretében a Borsóhalmi térségben (Jászberény külterülete) meglévő 4 db vízvisszatartó műtárgy Előzetes Vizsgálati Dokumentációjának elkészítése.
2018 Bonduelle Central Europe Kft. Szakértői anyag A Bonduelle Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagykőrös 6541 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén végzett technológiai szennyvíz tisztítási tevékenységére vonatkozó biomonitorozó terv VKI szerinti kivitelezése.
2018 ALTEO Nyrt. Szakértői anyag A Monor 0307/41-48. hrsz. alatti területeken létesítendő napelemes kiserőmű építési engedélyében előírt biológiai monitoring rendszer kidolgozása.
2018 VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. Natura 2000 hatásbecslés „A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése” c. projekt keretében Natura 2000 Hatásbecslés készítése.
2018 Öko-Hang Kft. Szakértői anyag „Szikra és az Alpári-rét” KNPI-törzsterület kezelési terve elkészítésének részeként: tartós felszíni vízborítású élőhelyek gerinctelen faunájának jellemzése, aktuálisan gyűjtött adatok alapján.
2018 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat A halközösségek vizsgálata az NbmR protokoll alapján, elektromos halászgép alkalmazásával.
2018 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Előzetes Vizsgálati Dokumentáció „Csány belterületén az Ágói-patak jogszabálynak megfelelő vízszállító képesség biztosításával kapcsolatos tanulmányban” szereplő beavatkozások Előzetes Vizsgálati Dokumentációjának elkészítése.
2018 Balogh Szerviz Trans Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció A Hajdúböszörmény-Pród külterületén található halastó bővítéséhez kötődő előzetes vizsgálati dokumentáció természet- és élővilág-védelmi fejezetrészének elkészítése.
2018 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. Szakértői anyag „A Dunakiliti vízlépcső tervezési munkái” c. projektben az építés alatti környezetvédelmi terv élővilág-védelmi munkarészének elkészítése, valamint az Ideiglenes üzemeltetési szabályzat élővilág-védelmi javaslatainak kidolgozása.
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Klímakockázati elemzés „A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával” című és LIFE15 NAT/HU/000902 azonosító számú projekt keretében a Borsóhalmi térségben (Jászberény külterülete) meglévő 4 db vízvisszatartó műtárgy létesítéséhez kapcsolódóan klímakockázati értékelés elkészítése.
2018 VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. Környezeti Hatástanulmány A Debrecen-Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv elkészítése keretében a környezeti hatásvizsgálat élővilág-védelmi fejezetrészének elkészítése.
2018 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Nagy-Hanyi (HUBN20037) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve
2018 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Speciális kutatás/monitorozó jellegű vizsgálat „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című, KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 pályázathoz kapcsolódóan közösségi jelentőségű élőhelyek szerkezet és funkció, valamint országos elterjedés szerinti értékeléséhez kapcsolódó országos módszertan kidolgozása.
2018 Rákóczifalva Város Önkormányzata, Tiszavárkony Község Önkormányzat, Vezseny Község Önkormányzata Natura 2000 hatásbecslés „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”, TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 kódszámú, „Tiszakanyar” című projekt keretében Natura 2000 Hatásbecslési Dokumentáció elkészítése.
2018 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 fenntartási terv A Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part (HUBN20038) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve
2017 NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt engedélyeztetési és kiviteli tervezési feladatainak elkészítése keretében VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti vizsgálat elkészítése.
2017 NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. Natura 2000 hatásbecslés „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt engedélyeztetési és kiviteli tervezési feladatainak elkészítése keretében Natura 2000 hatásviszgálat elkészítése.
2017 NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. Környezeti Hatástanulmány „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt engedélyeztetési és kiviteli tervezési feladatainak elkészítése keretében Környezeti Hatásvizsgálat elkészítése.

Oldalak

Székhely: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Iroda:  4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső u. 42.

Telefonszám: +36 52 541 780, +36 52 541 781

Email: info [at] bioaquapro.hu